Parochie Kerk MartinusWillibrordus

Geschiedenis

De St. Willibrordus kerk
 

In de jaren 60 van de 19e eeuw kwam de parochie te Kleinemeer in het bezit van het terrein aan de Noorderstraat te Sappemeer. In 1866 wordt de architect Dr. Pierre J.H. Cuypers (1827-1921) benaderd om een ontwerp te leveren voor een kerk. Uiteindelijk komt de kerk in 1872 gereed en in oktober 1873 werd de kerk door Mgr. A.J. Schaepman ingewijd. Cuypers had grote kennis van de middeleeuwse bouwkunst. De door Cuypers ontwikkelde en gehanteerde stijl werd later bekend als neogotiek.

De St. Willibrorduskerk bestaat uit een klokkentoren,een traptoren, twee torenzijkapellen,een driebeukig schip met koor en een sacristie. Het geheel is uitgevoerd in een donker roodbruine gebakken steen. De klokkentoren heeft een vierzijdige spits en is 45 mtr. hoog. De traptoren is achtzijdig en is 19,5 mtr. Hoog. Het schip bestaat uit 6 traveeen. Het exterieur van elke travee bezit een raam en een puntgevel.  De kerkzaal, de middenbeuk met de beide zijbeuken, is overwelfd middels baksteen kruisgewelven. Deze rusten deels op baksteen kolommen met lijstkapitelen. De vloer bestaat geheel uit gebakken Mettlacher tegels.  In de kerkzaal zijn de wanden tijdens de restauratie van 1999 weer effen zachtrood geschilderd,evenals in het koor. Alleen boven de deur naar de sacristie en naar de toren is een wandschildering aangebracht.

De 14 kruisstatien, in gepolychromeerd gipsrelief, aan de langswanden van de kerkzaal zijn afkomstig van het atelier van Eugene H. De Fernelmont te ‘sHertogenbosch. Deze zijn in 1902 geplaatst. De muurschildering boven de sacristiedeur dateert van 1897 en is gesigneerd door E.H. De Fernelmont. De schildering  van de sacristie zijn gedateerd in 1905.

Het Hoogaltaar,het Maria- en Joseph altaar in gekleurd houtsnijwerk dateren van 1895. Het atelier Cuypers en Stolzenberg, te Roermond leverde deze altaren. De Heiligenbeelden zijn afkomstig van het atelier van de Fernelmont. Ze zijn hoogstwaarschijnlijk rond 1904 geleverd.

De preekstoel is gedateerd 1904 en is geleverd door het atelier F.W.Mengelberg.

Verder bezit de kerk o.a. Nog twee neogotische biechtstoelen en een gietijzeren triomphkruis. Tevens bevindt zich aan de westzijde van de kerkzaal een orgel/zangkoor galerij, die in 1887 vorm kreeg.

Startpagina

Dit was het eerste ontwerp van de kerk. Een veel fraaiere uitvoering, maar er was helaas geen geld voor. Dit ontwerp is later toegepast in het friese Blauwhuis  St. Vitus parochie.

De Sint-Vituskerk is een rooms-katholieke, aan Sint-Vitus gewijde, kerk in het Friese dorp Blauwhuis. De architect van de Sint-Vituskerk was dr. P.J.H. Cuypers. Opzichter was de latere rijksbouwmeester C.H. Peters. De kerk, een driebeukige kruisbasiliek met toren, werd in 1869-1871 gebouwd en is in neogotische stijl. Ongebruikelijk voor een neogotische kerk is de toepassing van het alternerend stelsel in het interieur.

Pagina 4