Parochie Kerk MartinusWillibrordus

Geschiedenis

Ergens in het jaar 1866 reisde een artistiek uitziende man in zwarte kleding en een knapzak en tekeningenkoker op de rug over het Winschoterdiep naar Sappemeer.

Hij moet met zijn donkere baard en kunstenaarshoed zijn opgevallen onder de gewone passagiers van de trekschuit.

 

Zijn bestemming was de katholieke pastorie in Kleinemeer, waar pastoor Tusveld van Boxtel hem had uitgenodigd. De man had een lange reis vanuit Amsterdam achter de rug.

Zijn naam was Petrus Josephes Hubertus Cuypers, roepnaam op zijn Limburgs Pierre, de architect die de pastoor van Sappemeer in zijn hoofd had om zijn dromen over een grootse nieuwe parochiekerk te realiseren.

 

Na die eerste bekendmaking met Sappemeer in 1866 zouden nog vele bezoeken volgen, want het duurde ruim 6 jaar voordat de plannen van de pastoor verwezenlijkt konden worden.

Drie ontwerpen en vele hindernissen later, verrees in 1872 dit kerkgebouw, een flink vereenvoudigde versie van de eerste kerkbouwdromen van Tusveld van Boxel.

Het gebouw is nu ruim 158 jaar oud,

Bouwjaar: 1872-1873

 

Architect: Dr. Pièrre Cuypers  o.a. bekend van het Rijksmuseum en het Centr. Station  A'dam  en kerk in Kloosterburen!

Stijl: Neo-gotisch


Monument: In mrt. 1976 tot Monument uitgeroepen en vanaf sept. 1994 tot Int. Monument.

 

In 1898 werden ter voltooing en verfraaiing van de kerk beide zij-altaren geplaatst.

 

De preekstoel is het resutaat van een collecte, welke ter gelegenheid van het  25 jarig bestaan van de kerk in 1898 werd gehouden.

Deze bracht de voor die tijd niet geringe som op van 1625 gulden op.

Van dezelfde opbrengst van de collecte werden ook de kruiswegstaties aangeschaft.

 

 

 

 


 

Pagina 2